Hollolan Ratsastajat ry vuosikokous 2024

Hollolan Ratsastajat ry vuosikokous järjestetään 24.3.2024 Cafe Minellissa klo 12:30, Vieterikatu 2 Lahti

Ilmoittautumiset viimeistään 22.3.2024 sähköpostilla osoitteeseen jasensihteeri @ hollolanratsastajat.fi. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä mikäli haluat osallistua etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Esityslista
VUOSIKOKOUS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirja tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Käsitellään ilmoitusasiat
 6. Esitellään vuosikertomus
 7. Esitellään tilit ja tilintarkastajien antama lausunto
 8. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta
 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta
 11. Käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 12. Käsitellään talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle
 13. Päätetään hallituksen varsinaisten- ja varajäsenten lukumäärästä seuraavalle kaudelle.
 14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
 15. Valitaan hallituksenvarsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
 16. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
 17. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen ja yhdistyslain määräykset. Uuden hallituksen toiminta alkaa kuukauden kuluttua vuosikokouksen jälkeen.

Tervetuloa!